Tôm hùm nướng phô mai bỏ lò

2.850.000 

Đặt bàn ngay