Set lẩu hải sản (4 – 6 người)

1.500.000 

Đặt bàn ngay