Salad Lườn Ngỗng Xông Khói

145.000 

Đặt bàn ngay